בצער רב ומתוך דאגה לשלום ובריאות הציבור ומתוך התייעצות עם רופאי הקהילה בשכונה החלטנו לעת עתה לסגור את בתי הכנסת ולא לקיים תפילה בציבור או שיעורים בבתי הכנסת.
. חשוב לנו להדגיש שאין מקום לקיום מניינים פרטיים יש בדבר חשש סכנה ממשית.
מתפללים לישועת ה’ בשעות קשות אלו

The decision of the rabbis of the communities in Beit Shemesh:
With great sorrow and concern for peace and public health and in consultation with community physicians in the neighborhood, we have decided for the time being to close the synagogues and not to hold public prayers or classes in the synagogues.
It is important for us to emphasize that there is no place for the existence of private minyanim. There is a real danger.
מתפללים לישועת ה’ בשעות קשות אלו

Pesach Schedule

April 7-15

Please see note above. There are no minyanim. The sheet has the zmanim.

Pesach 5780

Current Nach Learning Page:

Sefer Tehillim – Perek 77

About Us

Bet Knesset Feigenson

The “heart” of our community is the shul, Bet Knesset Feigenson, led by Rabbi Eliezer Schenkolewski. The shul is a melting pot that houses both Ashkenazi and Sephardi minyanim and is attended not only by residents of Nofei Aviv, but by residents of the neighboring apartment buildings as well. Bet Knesset Feigenson offers varied social and education programming including youth activities, adult education lectures, holiday events, regular shiurim, and more.

Placeholder
Placeholder

The Nofei Aviv Community

Nofei Aviv is a vibrant, dynamic young community located in Bet Shemesh, Israel where Aliyah dreams come true. The first residents of the neighborhood moved into their homes in the fall of 1996. At that time, we started out davening in people’s homes. As more families moved in (and we outgrew people’s living rooms), we created a large tent-like structure in the middle of the community that functioned as a makeshift shul during good weather. The beautiful shul building that we now occupy was completed in September, 2000. The Nofei Aviv community has grown by leaps and bounds over the past 7 years, and our shul membership has increased to over 150 families.

Our Rav

Rabbi Eliezer Schenkolewsky studied at Yeshivat Shaalvim’s Hesder and Keter Yehoshua Kollel programs before receiving ordination from Israel’s Chief Rabbinate. Rabbi Schenkolewsky serves on several rabbinical courts and has published numerous articles. A highly versatile educator who has taught the full range of Jewish subjects, Rabbi Schenkolewsky is best known as one of Israel’s leading Tanach scholars. He also serves as the Assistant Principal of Shaalvim’s David and Golda Lander College of Education and holds the rank of captain (res.) in the Israel Defense Forces.

Placeholder

Celebrating a simcha? Commemorating a yartzheit? Marking a milestone? Want to honor someone?

You can make an online donation of any amount, for any reason and help support our shul and community.

Donate in Israeli Shekel

Make a donation to the shul
or shul sponsored activity.

Donate

Donate in US Dollars

Make a donation to the shul
or shul sponsored activity.

Donate

Donate to Project Daybreak

Your gifts make a direct impact on the future of life in Israel.

Donate

Photos

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
PlaceholderPlaceholderPlaceholderPlaceholder